Workshops

Bekijk onderstaand het workshopaanbod! In deze workshops ga je zelf ervaren, aan de slag, inspiratie opdoen, kennismaken met en/of je verdiepen in thema’s die allen op hun eigen manier raakvlak hebben met ‘Glamorous GGZ’.

Voice Dialogue | Wilma Lubberman en Nelja Grimm-van Dijk

Iedereen heeft wel verschillende kanten in zich, en herkent het gegeven dat je tegenstrijdige gedachten of emoties kunt hebben. Ook onbewust hebben deze kanten invloed op ons. Als POH-GGZ heb je maar een beperkte tijd ter beschikking om de patiënt inzicht te laten krijgen in zijn eigen doen en handelen. Dit is wel nodig om gedrag te kunnen veranderen.

In deze interactieve workshop maak je kennis met de praktische methode van Voice Dialogue voor het onderzoek naar de persoonlijke copingstijl en hulp bij het kunnen veranderen van gedrag.

Over de workshopgevers
Wilma Lubbberman is al 15 jaar werkzaam als gecertificeerd Voice Dialogue begeleider en daarnaast geeft zij trainingen om deze methode aan andere hulpverleners over te brengen.
Nelja Grimm – van Dijk is werkzaam als POH-GGZ en werkt sinds 2 jaar met deze methode.

Negatief zelfbeeld behandelen | Manja de Neef

Een negatief zelfbeeld maakt kwetsbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek, samengaan met een negatief zelfbeeld en dat het negatieve zelfbeeld de behandeling van die stoornissen nogal eens ondermijnt. Bij de behandeling van deze stoornissen is het verstevigen van het zelfbeeld een nuttige en soms noodzakelijke aanvulling.

In deze workshop legt Manja uit hoe het door cognitieve gedragstherapie mogelijk is het zelfbeeld te verstevigen. Daarvoor is het nodig de waarneming en het gedrag van je patiënt te veranderen. Je patiënt leert anders naar zichzelf te kijken en leert zichzelf te complimenteren in plaats van af te kraken. Ook leert je patiënt zich, als het zelfvertrouwen enigszins groeit, anders te gedragen. Hij of zij zal andere en nieuwe ervaringen opdoen, die het zelfbeeld positief zullen beïnvloeden en zijn of haar competenties zullen versterken.

Over de workshopgever
Manja de Neef is GZ-psycholoog en psychotherapeut. Ze is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen, behandelingen gericht op reparatie van het zelfbeeld en gedragstherapeutische partner-relatietherapie. Tevens is ze opleider en supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).

Eetstoornissen en schoonheidsidealen | Ilona van den Eijnde–Damen

In Nederland lijden ruim 25.000 mensen aan een eetstoornis. Symptomen van eetstoornissen variëren tussen patiënten en mede hierdoor is een eetstoornis lastig te herkennen. Vroege onderkenning gevolgd door snelle toeleiding naar passende zorg is belangrijk om het herstelproces snel op gang te brengen. De rol van de huisarts en een POH-GGZ (Jeugd) is essentieel: het is belangrijk dat zij de symptomen van een eetstoornis herkennen en de relatie leggen tussen eetstoornissen en klachten zoals moeheid, faalangst en perfectionisme.

Tijdens deze kennissessie zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Het vroegtijdig signaleren van een eetstoornis.
  • Het bespreekbaar maken (gesprekstechnieken, tips en valkuilen).
  • Wat te doen bij meervoudige problematiek?
  • Wat zijn de opties qua verwijzen en consulteren?

Over de workshopgever
Ilona van den Eijnde–Damen is verpleegkundig specialist GGZ bij het Hoogspecialistisch Centrum voor Eetstoornissen bij GGZ Oost Brabant in de regio Helmond/Peelland.

Autisme in de schijnwerpers | Sonja Middelhuis

In deze interactieve workshop, met medewerking van een ervaringsdeskundige, word je meegenomen in enkele fabels en feiten rondom het Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Wat klopt er van de vooroordelen die bestaan over mensen met ASS? Wat zijn hun sterke kanten? En waarom heeft ASS doorgaans een negatieve klank, ook bij hulpverleners. Met behulp van enkele stellingen gaan we met elkaar in gesprek over dit boeiende maar complexe onderwerp.

Over de workshopgever
Sonja Middelhuis is Verpleegkundig Specialist GGZ bij ADHDcentraal in Nijmegen.

 

Als de grond onder je voeten verdwijnt | Irene Kersten en Ingrid van Assouw

Ingrid vertelt als nabestaande haar verhaal over de Tripoli vliegtuigramp van 12 mei 2010, waarbij haar broer en zijn gezin omkwamen. Hun jongste zoon Ruben was de enige overlevende van de crash en woont sindsdien bij Ingrid en haar gezin.

Hoe verwerk je als mens een indrukwekkende gebeurtenis en hoe reageer je als iets "zo groot" is en de grond onder je voeten verdwijnt? Een vliegtuig stort gelukkig niet zo vaak neer, maar wanneer bijvoorbeeld een dierbare plotseling overlijdt, voel je je als nabestaande vaak overvallen. En wat doe je dan? En wat als de grootste klap misschien nog moet komen?

In de vorm van een panelgesprek gaat Irene met Ingrid in gesprek over de vragen en problemen waar ze mee geconfronteerd werden en oplossingen en antwoorden die hierop samen met hulpverleners gevonden werden. Hoe kijkt Ingrid terug op de afgelopen 10 jaar? Wat ging er goed, welke boodschap kan ze hulpverleners meegeven en welke uitdagingen ziet zij nog voor de toekomst?

Over de workshopgevers
Ingrid van Assouw is nabestaande en ervaringsdeskundige. Ze heeft geen opleiding in crisisbeheersing of traumaverwerking; ze heeft alleen de praktische stage gevolgd. Door congressen te bezoeken, theorieën over hulp na schokkende gebeurtenissen te bestuderen, te reflecteren op haar eigen ervaringen en lezingen te geven, heeft ze haar ervaringen en kennis uitgebouwd tot ervaringsdeskundigheid.

Irene Kersten werkt als rouw- en verliesbegeleider en heeft een praktijk gevestigd in Asten. Ze heeft 24 jaar bij de politie gewerkt en veel ervaring opgedaan met de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Naast individuele trajecten werkt ze ook met groepen mensen die samen een verlies of andere schokkende gebeurtenis mee hebben gemaakt.

Kleur bekennen, de kracht van kleur als communicatie | Stans Doornweerd–Fernhout

Wat is de connectie tussen de kracht van kleur en je eigen rol als hulpverlener. En waarom zijn de eerste 7 seconden van een kennismaking bepalend voor je eigen oordeelsvorming bij een eerste consult met een patiënt. Kan je door middel van kleding en kleur een andere gesprekspartner worden?

Deze interactieve presentatie is voor iedereen een eyeopener en geeft inspiratie voor jezelf. Je wordt je meer bewust van je persoonlijke uitstraling en raakt geïnspireerd om daar meteen ook zelf mee aan de slag te gaan. Je krijgt inzicht in de kleuren van de vier seizoenen en hoe deze in balans kunnen worden gebracht met je huid haar en ogen. Als je de balans kent, ben je in harmonie en straal je meer authenticiteit uit.

Over de workshopgever
Stans is kleur- en stijlcoach en verzorgt met haar eigen bedrijf Stans Styling aan individuen en in workshops persoonlijke kleur- en stijladvies. Stans heeft jarenlange ervaring als o.a. inkoopster bij Esprit Nederland, bedrijfsleidster van een modezaak in Den Haag en heeft verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van kleur, stijl en imago aan o.a. de Schoonheidsschool in Antwerpen.

Na je aanmelding via dit formulier, word je uiterlijk een maand voorafgaand aan het congres in de gelegenheid gesteld om je voorkeuren in workshops aan te geven.